היטל השבחה

מהו היטל השבחה?

היטל השבחה היא תוספת לחוק התכנון והבניה שקובעת, כי על הרשות המקומית לגבות כמעין היטל השבחה בגין השבחות שיוצרת המקרקעין בתחומה של הרשות האזורים, באמצעות אישור תוכניות וכן מתן הקלות בבנייה.

מהו היטל השבחה? |

נניח שאדם קנה שטח אדמה באזור מגוריו, וערך הנכס עלה עם הזמן – בעיקר בעקבות שינויים וחידושים שעשת הרשות המקומית לאזור – הרי שבמקרה זה, הנכס מניב יותר וכמובן שווה יותר. כמו בכל דבר בחיים שלנו, גם על עליית ערך נכס כלשהו, מישהו יצטרך לשלם.

אדם שיש בבעלותו אדמה הנמצאת בשטח המוניציפאלי של אחד מעיריות או המועצות האזוריות הסמוכות, הרי ששטח זה, כביכול, משתבח עם השנים בגלל פעולות צד שלישי של העירייה או המועצה המקומית. בגלל עובדה זו, קיים לנכס היטל השבחה, שגובה הרשות המקומיות מהבעלים.

היטל השבחה – ההבדלים בין פרטי לרשות |

בגלל הפער המשמעותי הגדול, בין שיעור היטל ההשבחה, החל על גורמים פרטיים לבין שיעור חלף היטל השבחה על המנהל, תעדיף בדרך כלל הרשות המקומית לחייב את הפרטיים בהיטל השבחה.

רשויות מקומיות, רואות בבעלי הסכמי פיתוח ובבעלי זכויות שכירות למיניהם, כמחזיקים בחוזי חכירה לדורות ומחייבות אותם בהיטלי השבחה שונים על הנכס. פסיקות שונות קבעו, כי למעשה הרשות המקומית גובה כפל היטל השבחה.

אם לפני החלטה 979, זכויות מחזיק הנחלה הן כזכויות של בר הרשות, וגביית היטל ההשבחה היא עניין הנתון לשינוי, לאחר חתימה על הסכם המעגן את זכות מחזיק הנחלה כחוכר לדורות, יחויב הוא דווקא, בכל פעולה של אישור תכנית או שימוש חורג בהיטל ההשבחה.

סיכון ברכישת מקרקעין |

כולנו נתקלנו בסיפורים על אנשים שרכשו קרקעות והתייבשו איתם שנים ללא כל יכולת למכור אותן אפילו. במצב זה, הבדיקה לפני הרכישה על ידי גורמים המבינים בנדל"ן, תעזור רבות למוכרים ובעיקר לרוכשים.

יש גם את הסיכון שעל האדמה תשתלט הממשלה בהמשך ב"רכישת חובה". יתכן כי הפיצוי שתקבלו מהמדינה לא תמיד יהיה מספק ולכן, בדיקה קפדנים עם מומחי נדל"ן, תסייע בנושא רבות מאוד.

לעוד מידע בנושא, בקרו באתר של אסף אפל