הוציאו לכם צו הריסה? כך תפעלו לביטול צו הריסה

הרשויות המקומיות עושות כל שניתן כדי למנוע בנייה לא חוקית ולכן כאשר מתגלה בנייה מסוג זה, מופק במקרים רבים צו הריסה, כאשר מדובר במבנה חדש שטרם אוכלס או אוכלס לא מכבר. 

צו הריסה מנהלי 

הרשויות אוכפות את חוקי הבנייה תוך שימוש בתצלומי אוויר או בצילומים מרחפנים כדי לגלות פעולות מסוג זה. אדם אשר מקבל צו הריסה, מגיש במהירות צו לביטול צו הריסה לבית המשפט לעניינים מקומיים.

הדרך הנכונה היא לפנות לאיש מקצועי מנוסה אשר מכיר היטב סוג זה של התנהלות, הוא יודע באופן מדויק איך לבצע הליך זה, אילו מסמכים לצרף ומהן הנסיבות הרלוונטיות אשר בזכותן יסכים בית המשפט לבטל את צו ההריסה. 

אחד הדברים החשובים ביותר הוא להגיש את ההתנגדות במהירות כדי לעצור את ההריסה בפועל. לאחר הפקת צו ההריסה, נציגי הרשות המקומית יכולים להגיע לאחר 24 שעות ועד 30 יום ממועד זה כדי לבצע את ההריסה בפועל.

הוצאת ההתנגדות לכך, עדיין אינה מבטיחה שהמבנה לא ייהרס בפועל כיוון שהוועדה מתכנסת רק אחת לשבוע. בהתאם לעילות הקבועות בחוק, בית המשפט בוחן כל בקשה ומקבל את ההחלטה לגופו של עניין. 

התמחות בנושא בקשה לביטול צו הריסה 

איש המקצוע אשר מלווה את בעל הנכס אשר קיבל צו הריסה, מנתב את הדרך מתוך הידע הרב שלו ומסביר לבית המשפט את הגורמים החשובים בעניין זה, כמו העובדה שמדובר במבנה למגורים ובלעדיו לא יהיה לבעל הנכס מקום מגורים וכל סיבה אקוטית נוספת. 

בית המשפט מאשר את ביטול הצו ומבקש מבעל הנכס לבצע פעולות הקשורות ברישוי המבנה, או לחלופין, בית המשפט אינו מאשר וההריסה מתבצעת בפועל. 

מידע נוסף בנושא ניתן למצוא באתר https://gilklinger.net/